Produkcja śmietanki kremowej

dla studentów

Według normatywów krajowych produkt ten ma zawierać nie mniej niż 30% tłuszczu, jakkolwiek najlepiej ubija się przy blisko 35% tłuszczu, a w niektórych krajach zawiera do 40% tłuszczu. W celu uchronienia śmietanki przed rozwojem drobnoustrojów (m.in. apolitycznych), obniżających zdolność pienienia się produktu przy jego ubijaniu, jak najwcześniej winna być zastosowana wysoka pasteryzacja (np. 85—90°C z parominutowym przetrzymaniem). Proces technologiczny śmietanki kremowej obejmuje czynności wymienione przy produkcji śmietanki kawowej z wyjątkiem homogenizacji, która powodując zmniejszenie średnicy kuleczek tłuszczowych musi obniżać zdolność ubijania się. Śmietanka kremowa powinna dawać krem jak najbardziej zawiesisty i trwały (nie opadający i nie wydzielający serwatki), a proces ubijania powinien być jak najłatwiejszy.
Polecamy