Produkcja śmietanki kawowej

dla studentów

Wyrób tego artykułu obejmuje kolejne operacje techniczne: 1) podgrzewanie mleka pełnego (do ok. 40°C), 2) wirówkowe odtłuszczanie (z jednoczesnym zwykle czyszczeniem) mleka, 3) przejściowe magazynowanie uzyskanej (9—10-procentowej) śmietanki, 4) podgrzewanie (do 60—65"C) śmietanki, 5) homogenizację śmietanki  (przy  15—20 MPa), 6)    pasteryzację zhomogenizowanej śmietanki (np. w 85°C z przetrzymaniem kilkunastosekundowym lub w 93—95° sposobem momentalnym), 7)    oziębianie śmietanki (początkowo w kolejnych sekcjach wymieniacza płytowego, a następnie chłodzenie wodą studzienną i wodą lodową), 8)    magazynowanie śmietanki w tankach izolowanych, 9) rozlew śmietanki do butelek po 0,25 1 i ich kapslowanie (odpowiedni agregat pracujący automatycznie), 10) ładowanie zamkniętych butelek do skrzynek (np. po 30 sztuk), 11) składowanie śmietanki w skrzynkach (częściowo i w konwiach) w komorze o temp. 5—8°C. W produkcji śmietanki kawowej typowe jest stosowanie homogenizacji dzięki czemu znacznie wzrasta zdolność bieląca produktu przy użyciu go do kawy lub herbaty. Ze względu na ograniczoną trwałość produktu pasteryzowanego (do 2 dni od momentu rozlewu przy przechowaniu w temp. 2—10°C) celowa jest produkcja śmietanki kawowej sterylizowanej, szczególnie śmietanki w opakowaniach tzw. bezzwrotnych, z zastosowaniem ogrzewania krótkotrwałego w wysokiej temperaturze (np. 145°C przez 30 s), z jednoczesnym aseptycznym rozlewem, np. do opakowań typu Tetra-Pak.
Polecamy