Masło regenerowane

dla studentów

Jest to produkt otrzymany na nowo z masła wadliwego, zwykle starego i stąd silnie zjełczałego, przez wytopienie tłuszczu (celem oddzielenia nad-psutej już plazmy masła), usunięcie z tłuszczu produktów rozkładu, np. przez wymywanie wodą lub rozpylanie na gorąco pod zredukowanym ciśnieniem, następnie przez zemulgowanie tłuszczu w mleku chudym, spasteryzowanie,emulsji, jej odpowiednie schłodzenie oraz dojrzewanie i wreszcie zmaślanie. Możliwe jest również użycie oczyszczonego tłuszczu do wyrobu masła przy zastosowaniu urządzeń jak do produkcji margaryny. Zrozumiałe, że rafinacja tłuszczu w związku z regeneracją masła musi pozostawać w zgodzie z przepisami prawno-higienicznymi o żywności. Formą pokrewną do regenerowanego masła jest masło pasteryzowane-reemulgowane, otrzymywane np. z masła serwatkowego.