Chemiczna obróbka tłuszczu mlecznego

dla studentów

Można mieć z zasady zastrzeżenia co do celowości modyfikowania cech fizycznych tłuszczu przez dokonywanie w nim zmian chemicznych Oczywiście nie można zaliczyć do zabiegów chemicznych sensu stricto ani neutralizacji tłuszczu w celu usunięcia wolnych (zwykle nieprzyjemnie pachnących) kwasów tłuszczowych w ogólnie znanym procesie rafinacji (tłuszczów jadalnych), ani oddzielania WLKT (wolnych lotnych kwasów tłuszczowych) przy użyciu odpowiednich anionitów lub absorbentów, ani też dodawania karotenoidowego barwnika lub też jakiegoś przeciwutleniacza do tłuszczu (jeśli dopuszczają to przepisy prawne danego kraju). Głównie pragniemy zwrócić tu uwagę na podejmowane w latach sześćdziesiątych próby modyfikowania konsystencji tłuszczu mleka (lub masła) za pomocą zabiegu chemicznego zwanego reestryfikacją (lub transestryfikacją albo interestryfikacją). Jest raczej wątpliwe, aby tego rodzaju drastyczna obróbka chemiczna tłuszczu mlecznego mogła znaleźć praktyczne zastosowanie.