Masło

Czynniki zmaślania

Na czas i sposób zmaślania się śmietany, a także na zawartość tłuszczu w maślance (tym samym na wydajność lub tzw.…

Wiadomości ogólne

Koncepcja nadania ciągłego charakteru procesowi wyrobu masła powstała prawie równorzędnie z zastosowaniem do mleka ciągłej wirówki odtłuszczającej. Już w 1889…

Produkcja śmietanki i śmietany tzw. spożywczej

Jest to śmietanka o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 18% lub śmietana ukwaszona za pomocą zakwasu czystych kultur do 22—32°S.H.,…

Zabieg płukania

Po oddzieleniu nadmiaru maślanki wprowadza się do ziarnistej masy niezbyt gwałtownym strumieniem wodę w ilości odpowiadającej z grubsza połowie całej…

Masło suche

Jest to produkt opracowany przez Schulza, o cechach organoleptycznych (pod względem smaku, wyglądu, konsystencji i smarowności) bardzo zbliżonych do masła…

Specjalne rodzaje (odmiany) masła

Masło otrzymywane sposobem masielnicowym ze śmietany jest tylko pozornie jednolite pod względem składu chemicznego, cech organoleptycznych i właściwości kulinarnych. W…

Masło topione

Tym terminem (ang. butterfat, butter-oil; niem. Butterfett; fr. graisse de beurre fondu) określa się produkt będący prawie czystym tłuszczem, wydzielonym…

Produkcja śmietanki kawowej

Wyrób tego artykułu obejmuje kolejne operacje techniczne: 1) podgrzewanie mleka pełnego (do ok. 40°C), 2) wirówkowe odtłuszczanie (z jednoczesnym zwykle…

Śmietana i śmietanka jako samoistne produkty mleczarskie

Śmietanka i śmietana w butelkach, kubkach lub luzem (w konwiach) są artykułem handlowym do użytku domowego, zakładów gastronomicznych itp. oraz…

Śmietanki modyfikowane

W obrocie handlowym, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, istnieją jeszcze różne formy śmietanki (zwykle w opakowaniu puszkowym) 3 nietypowym, w różny…

Polecamy