Masło

Produkcja śmietanki sterylizowanej

Jest to śmietanka o zawartości 23—45% tłuszczu, poddawana uprzedniej obróbce cieplnej i homogenizacji, zamykana w hermetycznych puszkach różnej wielkości i…

Śmietana i śmietanka jako samoistne produkty mleczarskie

Śmietanka i śmietana w butelkach, kubkach lub luzem (w konwiach) są artykułem handlowym do użytku domowego, zakładów gastronomicznych itp. oraz…

Chłodzenie przed zmaślaniem

Przy wyrobie masła ze śmietany sposobem klasycznym — periodycznym, zwłaszcza masła ze śmietany ukwaszanej biologicznie, zmaślanie odbywa się na drugi…

Produkcja śmietanki kremowej

Według normatywów krajowych produkt ten ma zawierać nie mniej niż 30% tłuszczu, jakkolwiek najlepiej ubija się przy blisko 35% tłuszczu,…

Czynniki zmaślania

Na czas i sposób zmaślania się śmietany, a także na zawartość tłuszczu w maślance (tym samym na wydajność lub tzw.…

Charakterystyka klasycznego procesu zmaślania cz II

Prędkości ścinania w zmaślanej śmietanie nie są zbyt duże, chociaż lokalnie mogą być dość znaczne. Przy takich prędkościach dochodzi wprawdzie…

Uwagi uzupełniające dotyczące procesu zmaślania

Dojrzałą fizycznie (zazwyczaj także i biologicznie) śmietanę wprowadza się do masielnicy w ilości równej około 40—55%> całej objętości „beczki" i…

Masło suche

Jest to produkt opracowany przez Schulza, o cechach organoleptycznych (pod względem smaku, wyglądu, konsystencji i smarowności) bardzo zbliżonych do masła…

Kontrola końcowej fazy zmaślania

Proces zmaślania obserwuje się przez szklany wziernik zainstalowany w masielnicy. Do momentu pojawienia się pierwszych ziarn masła szyba wziernika pokryta…

Zabieg płukania

Po oddzieleniu nadmiaru maślanki wprowadza się do ziarnistej masy niezbyt gwałtownym strumieniem wodę w ilości odpowiadającej z grubsza połowie całej…